مجموعه سایت ها و نرم افزار شبکه اجتماعی نصر و ترتیل قرآن کریم از هیچگونه حمایت مادی و معنوی از سوی نهادهای ذی ربط و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی بهرمند نمی باشد
و ادامه فعالیت آن منوط به حمایت مادی و یا معنوی می باشد
در صورتی که تمایل و امکان هرگونه همکاری با سایت را دارید لطفا از طریق بخش ارتباط با ما اطلاع دهید
.همچنین اگر تمایل به حمایت مادی دارید از طریق فرم پرداخت آنلاین زیر و یا ارتباط مستقیم برای گرفتن شماره کارت اقدام فرمائیدا

تومان