برای پرداخت تلفنی شهریه ها و سایر هزینه ها

ابتدا کدهای زیر را از چپ به راست شماره گیری فرمائید

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد مبالغ ثبت نام و روش پرداخت به صقحات راهنما (راهنمای ثبت نام وراهنمای پرداخت)مراجعه نمائید

و سپس کلید تماس را بفشارید و مطابق راهنمائی سیستم مبالغ مربوطه را واریز نمائید

و یا اینکه از فرم زیر (با صفحه کلید انگلیسی) برای پرداخت اینترنتی استفاده نمائید

تومان